top of page

Skolgrupp

Skolåret 2011/2012 började vi erbjuda våra SiW-barn svenskundervisning med tre tisdagar i månaden plus en temadag i månaden antingen på en lördag eller en söndag. 

Veckoträffarna går av stapeln på biblioteket i Kamen och varar 90 minuter, helgträffarna kallas temadagar och är på ca. 3 timmar hemma hos någon av eleverna. Även SiWs traditionsträffar ingår som undervisningstillfällen.

Pga barn som flyttat eller tar paus från veckoundervisningen har vi tyvärr blivit tvungna att reducera denna till en tisdag i månaden kombinerat med motsvarande hemarbete för barnen.

Intresserade får mer information om konceptet, var och när, på medlemssidorna eller per mejl via siw-kontakt@arcor.de.

Barngrupp

De minsta SiW-medlemmarna träffas också regelbundet

för att sjunga och leka på svenska!

Kontaktperson:         Yvonne Schare                

                                   yvispyvis@hotmail.com

Stående inslag för de mindre är vårt pepparkaksbak i november!

bottom of page